GebouwenSectoren / Toepassingsgebieden

office building

Gebouwen


Tegenwoordig worden meer en meer niet lineaire belastingen in gebouwen geïmplementeerd zoals computers, projectoren, LED verlichting, ... Dit veroorzaakt in meer en meer situaties problemen met harmonischen die een effect hebben op de goede werking van de aanwezige apparatuur.Voor gebouwen en de continuïteit van de werking is het ook belangrijk dat gebeurtenissen worden gemonitord, vooral in het geval er schade optreedt en verzekeringsmaatschappijen moeten tussenkomen.Onze instrumenten bewaken de stroomkwaliteit op continue basis en maken ondersteuning mogelijk in geval van schade voor bij voorbeeld verzekeringskwesties.