Nederlands



Power Quality monitoring solutions & consultancy services

Elektrische energie is onze passie, Wij staan klaar om uw problemen op te lossen!


Karybel werd opgericht als spin off van de Universiteit Gent. Karybel heeft 15 jaar ervaring in het analyseren, monitoren en consultancy van elektrische installaties en biedt een brede waaier van diensten en producten om u te ondersteunen bij het creëren van een perfecte elektriciteitsvoorziening en het oplossen van elektrische en Power Quality gerelateerde problemen.



Meten is de sleutel tot een degelijke analyse die we verwerven door middel van kortetermijnmetingen of permanente power quality monitoring oplossingen. Karybel is de Europese verdeler van CTLab's Power Quality monitoring toestellen. Bekijk onze producten en diensten om meer te leren rond de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.


Redenen voor permanente power quality monitoring

Preventief en predictief onderhoud


Door problemen in een vroeg stadium op te sporen, voordat ze escaleren, wordt het risico van stilstand of schade aan apparatuur tot een minimum beperkt. Dit betekent een vermindering van onvoorziene kosten.



De mogelijkheid om opgeslagen gegevens, golfvormen en gebeurtenissen te bekijken, helpt bij de diagnose van problemen. Vroege detectie stelt u in staat in te grijpen voor het te laat is, het maakt geplande interventies mogelijk in plaats van noodreparaties.



Uitgebreide analsyes



Door permanente monitoring kan de situatie in de tijd worden geanalyseerd, kunnen facturen worden geverifieerd en kan een basislijn worden gecreëerd waaruit een succes kan worden afgeleid en waarvan een afwijking kan worden gerapporteerd.



Het kan nuttige informatie opleveren over de elektrische installatie, voor plannen om extra apparatuur aan te schaffen en energie te besparen. Het helpt verborgen kosten aan het licht te brengen.

  

Accurate informatie



Monitoring van de netkwaliteit geeft het management nauwkeurige informatie die wordt gebruikt als basis voor de evaluatie van hun KPI's of investeringsplannen en die het mogelijk maakt doelstellingen voor de toekomst te bepalen. 



Toepassingsgebieden